Lid worden van FC Westland?

Bij FC Westland is iedereen welkom! Met en zonder (zaal)voetbalervaring! Stuur vrijblijvend een mail naar [email protected] !

In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij je te kennen dat de door u verstrekte gegevens in het inschrijfformulier en machtigingsformulier zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (bestuurs)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB onder andere ten behoeve van de ledenadministratie en de Rabobank t.a.v. de incasso. Je beschikt uiteraard over het recht van inzage tot en verbetering van jouw gegevens.

Met het oog op de privacywet 2018. Heeft u er bezwaar tegen dat u mogelijk in teamfoto’s of aktiefoto’s tijdens wedstrijden gefotografeerd wordt t.b.v. publicatie op websites of in de pers ?

Contributie 2021-2022*: heren, dames : € 170,-

Enkele belangrijke punten:

* De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

* Indien niet wordt gekozen voor aut. Incasso komt er een opslag van € 15,- bovenop € 170,-

* De contributie dient voor aanvang van de competitie te zijn betaald.

* De statuten van de vereniging zijn opvraagbaar bij de secretaris.